• O nas

O nas

Jesteśmy fundacją pod nazwą „Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych – Orelec GALA". Fundacja posiada osobowość prawną. Siedzibą Fundacji jest Orelec. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Bieszczad. Ministrem nadzorującym ze względu na cele Fundacji jest: Minister Edukacji Narodowej.

Cele „GAL-i”

Szerokopojęta aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozwój ich postaw twórczych, w tym:
 • Aktywne działanie na rzecz własnego środowiska i regionu
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Wyrabianie nawyku umiejętnego współżycia w rodzinie
 • Rozwój aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • Rozwój intelektualnych jednostek poprzez rozwój zainteresowań
 • Praca z ludźmi zagrożonymi społecznie
 • Rozwijanie umiejętności artystycznych
 • Uwrażliwienie na problemy środowiska naturalnego
 • Stwarzanie możliwości poszukiwania źródeł indywidualnego utrzymania młodzieży pozostającej bez pracy

 1. Programy autorskie:
 • Wychowanie przez teatr
 • Pracownia „Dzieci przyrody”
 • Wychowanie przez estetykę
 • Szkoła twórcza języków obcych
 1. Kluby 4 H (głowa, zdrowie, dom, ręka).
 2. Warsztaty, seminaria, laboratoria, imprezy, obozy, zimowiska, biblioteki.
 3. Prowadzenie profilaktyki uzależnień, psychoedukacji, wychowania w dialogu.
 4. Kultywowanie tradycji regionu Bieszczad oraz innych regionów w kraju.
 5. Nawiązanie współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami w kraju i za granicą, celem wymiany doświadczeń oraz wzajemnej edukacji.
 6. Propagowanie dorobku Fundacji GALA poprzez wydawnictwa, foldery, prasę, radio i telewizję.
Do góry